Żywienie Terapeutyczne

Dzięki technikom detoksykacyjnym Żywienie Terapeutyczne to nie tylko prozdrowotna profilaktyka ale też regeneracja i naprawa przewodu pokarmowego i ciała ludzkiego. Na szczególną uwagę zasługuje tu cykliczność Żywienia Terapeutycznego, która odzwierciedla cykliczność natury. Powodem dla którego wiele współczesnych tak zwanych diet kończy się niepowodzeniem jest właśnie brak ich cykliczności.

W Żywieniu Terapeutycznym polega ona na przejściu z procesu detoksykacji do trybu retoksykacji i z powrotem, regularnie, w różnych interwałach czasowych. Można wykorzystać tu naturalny, dobowy cykl dwudziesto cztero godzinny albo miesięczny czyli księżycowy cykl dwudziesto ośmio dniowy, można też obserwować zmieniające się pory roku i odpowiednio planować cykle żywieniowe.

Żywienie Terapeutyczne proponuje w odpowiedzi rozsądny umiar w jedzeniu w trybie Retoks i całkowite lub częściowe nie jedzenie w trybie Detoks. Cykliczność ta pozwala na utrzymanie pewnego dystansu do ilości spożywanego pokarmu i usprawiedliwia okazjonalne przejedzenie się zamiast je demonizować.

W Żywieniu Terapeutycznym jedzenie to odżywcza uczta złożona z możliwie najlepszej jakości pokarmów. Najwartościowsze energetycznie są organizmy fotosyntezujące, czyli takie, które czerpią energię bezpośrednio z fotonów pochodzących od Słońca. Królestwo roślin jest źródłem pokarmów stojących na samym początku łańcucha pokarmowego.

Żywienie Terapeutyczne to koncept stawiający spożywanie i przyswajanie pokarmu na ważnym miejscu w życiu człowieka. Jesteś tym co jesz i jeśli chcesz być najlepszą wersją siebie możesz uczynić wszystko co jest możliwe aby Twój pokarm został odpowiednio wybrany (zakupy), przygotowany (kuchnia) i zjedzony (restauracja). To z kolei zapewni jego odpowiednie strawienie i przyswojenie.