Żywienie terapeutyczne

 

Żywienie Terapeutyczne to celebracja szerokopojętego żywienia i właśnie celebrując pomaga ono świadomie przedrzeć się przez sztucznie dziś kreowane mody żywieniowe w doborze odpowiedniego indywidualnego pożywienia, które dla każdego z nas może być inne.
Błędy żywieniowe i ich objawy wykorzystywane są dziś do straszenia ludzi i sprzedawania coraz to nowych, obiecujących poprawę zdrowia pigułek. Zagubiona tożsamość żywieniowa jest też doskonałym gruntem dla promocji „żywieniowej mody”. Większość z tych mód jest sztywnie ograniczona wytycznymi nie uwzględniającymi indywidualności naszych przewodów trawiennych i naszych potrzeb fizjologicznych związanych z czynnikami środowiskowymi jak np. szerokość geograficzna w której żyjemy. Przykładami są tutaj Weganizm, Witarianizm, dieta Keto lub Paleo… Poparte wzniosłymi teoriami są jednak pułapkami żywieniowymi, nie przyczyniającymi się do długoterminowej poprawy formy ani do naprawy zdrowia.
Żywienie Terapeutyczne nie jest modą ani wąsko ograniczoną teorią, inspiruje natomiast do uważnej analizy i przemyślanych decyzji często wbrew wąskiemu dogmatyzmowi. Żywienie Terapeutyczne uwzględnia wszystko co już jest na naszym talerzu i nie uznaje jako takich błędów żywieniowych, sytuację obecną traktując jako doskonały punkt wyjścia do jej poprawy.
W Żywieniu Terapeutycznym uwalniamy się od sztywnych teoretycznych granic, wybierając i jedząc to na co nasze ciało ma ochotę. Żeby się dowiedzieć na co nasza ciało ma ochotę, głęboki detoks wyczyści fałszywe znaki powodowane przez kandida, grzyby, pasożyty lub niewyczyszczony przewód pokarmowy.
Żywienie Terapeutyczne to też pobudka ze snu obżarstwa. Budzikiem może tu być kilkudniowy post lub krótka Terapia Żywieniowa. Służą one do zresetowania układu pokarmowego i innych systemów z nim współdziałających. Terapie Żywieniowe to krótkie, tygodniowe projekty mające na celu wyczyszczenie przewodu pokarmowego i odtrucie ciała. Podczas tych krótkich okresów jemy, pracując nad zredukowaniem czasu spożywania pokarmu względem czasu w którym nie jemy nic a nasz przewód pokarmowy odpoczywa.
W fazie odpoczynku dozwolone jest picie wody, ziół i w razie konieczności soków warzywnych. Jemy też świadomie coraz to mniejsze ilości pokarmu jednorazowo, jemy coraz to lepszej jakości posiłki, zaprojektowane tak aby odżywić ciało nie zaśmiecając go. Terapia Żywieniowa gwarantuje prawdziwy odpoczynek i regenerację dla naszego układu trawiennego a jednocześnie oszczędza energię nie zużywając jej na procesy trawienne.